Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Zadania úloh

Riadenie svetelnej križovatky

  Režimy: Stop - všetky svetlá semafórou sú vypnuté Štart - najskôr 5x blikanie oranžovej (v 2s intervaloch) na všetkých semafóroch, prechody pre chodcov sú v stave STOP (červená), potom začne normálny cyklus striedania svetiel ako je bežne pri riadení svetelnej krížovatky Noc -...

—————

10 - Rozbeh motora a zmena smeru otáčania

Elektromotor má byť ovládaný z pultu nasledujúcim spôsobom: Na pulte sú tri tlačidlá. Po stlačení tlačidla STOP sa má motor zastaviť, to znamená, že všetky stýkače sa rozopnú. Dve tlačidlá ŠTART (vľavo a vpravo) môžu byť aktívne iba vtedy, ak je motor vypnutý. Po stlačení tlačidla ŠTART smer...

—————

08 - Osvetlenie telocvične

Pomocou LOGO! je riadené osvetlenie telocvične a šatne v škole. Keďže je večer telocvičňa prenajímaná rôznym športovým klubom, je pomocou LOGO! realizované aj nútené vypnutie osvetlenia, aby doba užívania nebola prekračovaná. Centrálnym vypínačom môže byť osvetlenie úplne nezávisle zapínanie a...

—————

1 - Prevodník z dvojkovej číselnej sústavy na sedemsegmentový zobrazovací displej

1 - Prevodník z dvojkovej číselnej sústavy na sedemsegmentový zobrazovací displej.doc (83968)

—————

Šablóna úloh

Pracovný list_uloha_meno (vzor).doc (33280)

—————