Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Doporučená literatúra

Prezentácia k automatizačným prostriedkom (senzory)
 
Na nasledujúcich URL odkazoch nájdete doporučené učebnice:
 
1.DIEL
 
2.DIEL
 
3.DIEL
 
 
 
Prezentácie k predmetu sú prístupné na stránke https://dum.spsnome.cz/2011/tp/mx/, kde si ich môžete posťahovať.
 
Ďalšie zaujmavé informácie môžete získať na stránke https://robotika.spsnome.cz/automatizace.
 
Veľmi dobre je úvod do problematiky spracovaný v súboroch:
 
Ako doplnkovú literatúru doporučujem:
 
Zbierka príkladov pre číslicovú techniku: