Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


CIS

 
Nasledujúce odkazy sú na prezentácie, ktoré používam, alebo som použil na hodinách
 
 
 plusminus.pdf (136693) (zdroj Internet)