Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


VOŠ - VOŠ - Vyššia odborná škola Nižná

V tejto sekcii najdete informácie k predmetom
 
Navrhovanie a projektovanie
Číslicová technika
 
a samozrejme všetky dôležité informácie potrebné k štúdiu.