Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Základy elektroniky - 2. ročník

29.04.2016 09:33

Modulácie AM a FM

9 - Modulátory a demodulátory.pdf (337786)

—————

16.03.2016 23:02

Písomka - Zosilňovače

Okruhy na písomku: Čo je zosilňovač? (definícia, bloková schéma, aká je jeho úloha) Rozdelenie zosilňovačov (podľa aktívnych súčiastok, podľa druhu a frekvencie vstupného signálu, .....) Vlastnosti - zosilnenie (čo vyjadruje, ako sa počíta, aké druhy zosilnenia) Vlastnosti - skreslenie (ako sa...

—————

15.04.2015 12:17

Oscilátory

8 - Oscilátory.pdf (3264027)

—————

25.03.2013 22:27

Zosilňovače - učebné texty (doplnené)

7 - Zosilňovače.pdf (4,6 MB)

—————

01.02.2013 19:20

Usmerňovače a meniče - učebné texty a okruhy na písomku

Učebné texty 6 - Usmerňovače a meniče.pdf (2,2 MB)   Okruhy na písomku Usmerňovače a meniče.doc (340,5 kB)  

—————

19.11.2012 19:41

Lineárne súčiastky elektronických obvodov

5 - Lineárne súčiastky elektronických obvodov.pdf (1,2 MB)

—————

11.11.2012 18:42

Optoelektronické súčiastky - učebné texty

4 - Optoelektronické súčiastky.pdf (2022 kB)

—————

04.11.2012 19:11

Nelineárne súčiastky obvodov - učebné texty

3 - Nelineárne súčiastky obvodov.pdf (1063436)

—————

03.10.2012 00:42

Základné vlastnosti polovodičových materiálov

2 - Základné vlastnosti polovodičových materiálov.pdf (2,6 MB)

—————

03.10.2012 00:21

Základy elektroniky - úvod do predmetu

1 - Základy elektroniky - úvod do predmetu.pdf (1,4 MB)

—————