Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Číslicová technika

05.02.2015 06:36

Prezentácie k ďalším tematickým celkom

Kombinačné logické obvody.pdf (1,4 MB) Realizácia základných logických funkcií hradlami NAND a NOR.pdf (434,4 kB)  

—————

13.02.2013 00:10

Úloha č. 5 - Indikátor stavu vstupov (na vstupe je viac ako 4)

Úloha č. 5 - Indikátor stavu vstupov (na vstupe je viac ako 4).doc (25 kB) Protokol odovzdať do konca marca

—————

13.02.2013 00:09

Úloha č. 4 - Minimalizácia a realizácia logických funkcii

Úloha č. 4 - Minimalizácia a realizácia logických funkcii.doc (33,5 kB) Protokol odovzdať do konca marca

—————

13.02.2013 00:07

Úloha č. 3 - Návrh logickej funkcie pre signalizáciu chodu strojov

Úloha č. 3 - Návrh logickej funkcie pre signalizáciu chodu strojov.doc (26,5 kB) v priebehu februára konzultovať riešenie a vypracovaný protokol do 15.3.2013

—————

13.02.2013 00:05

Úloha č. 2 - Návrh logickej funkcie zabezpečovacieho zariadenia

Úloha č. 2 - Návrh logickej funkcie zabezpečovacieho zariadenia.doc (25 kB)   Vypracovať čo najskôr (do konca februára) a odovzdať.

—————

12.02.2013 23:57

Úloha č. 1 - Návrh logickej funkcie na ovládanie motoru výťahu - úloha aj so vzorovým riešení

Úloha č. 1 - Návrh logickej funkcie na ovládanie motoru výťahu.doc (89 kB)   V tejto úlohe som urobil vzor riešenia ostatných úloh.

—————

04.02.2013 06:10

Vzor pracovného listu na číslicovú techniku

Pracovný list_uloha_meno (vzor).doc (33,5 kB)

—————

09.10.2012 10:49

Prezentácia - číslicová technika

Základy číslicovej techniky.pdf (1 MB)

—————

08.10.2012 18:37

Simulácia obvodov

—————

02.10.2012 23:45

Číselné sústavy

Niečo na precvičenie číselných sústav Ciselne sustavy - Pracovný list.doc (33,5 kB)

—————