Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Textový editor - 12. Typografické a estetické pravidlá úpravy dokumentu