Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Vývojový software aplikácii pre PICAXE

Software pre Windows www.picaxe.com/Software/PICAXE/PICAXE-Editor-6/

 

Zoznam všetkých aplikácii pre PICAXE www.picaxe.com/Software