Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Riadenie svetelnej križovatky

 

Režimy:

Stop - všetky svetlá semafórou sú vypnuté

Štart - najskôr 5x blikanie oranžovej (v 2s intervaloch) na všetkých semafóroch, prechody pre chodcov sú v stave STOP (červená), potom začne normálny cyklus striedania svetiel ako je bežne pri riadení svetelnej krížovatky

Noc - trvalé blikanie oranžovej (v 2s intervaloch) na všetkých semafóroch, svetlá na prechodoch pre chodcov sú vypnuté

Prednosť - na na prvé stlačenie prejdu všetky svetlá (cestné aj chodci) na červenú, na druhé stlačenie obnový sa normálna činnosť riadenia bez úvodneho blikania oranžovej