Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Kurz programovania mikrokontroléra PICAXE podľa technologytutor.co.nz