Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


10 - Rozbeh motora a zmena smeru otáčania

Elektromotor má byť ovládaný z pultu nasledujúcim spôsobom:

Na pulte sú tri tlačidlá. Po stlačení tlačidla STOP sa má motor zastaviť, to znamená, že všetky stýkače sa rozopnú.

Dve tlačidlá ŠTART (vľavo a vpravo) môžu byť aktívne iba vtedy, ak je motor vypnutý.

Po stlačení tlačidla ŠTART smer VĽAVO sa majú zopnúť stýkače KM2 a KMY.

Zopnutím KMY sa nachádza motor v zapojení do hviezdy, čo zaručuje pre rozbeh motora nižší rozbehový prúd. Po 15 sekundách by mal byť motor automaticky prepnutý z hviezdy do trojuholníka, pričom KMY sa vypne a KMΔ sa zopne. Počas tohto prepnutie musia byť obidva stýkače po dobu 0,5s vypnuté súčasne.

Po stlačení tlačidla ŠTART smer VPRAVO sa má vykonať rovnaká funkcia, len miesto KM2 sa má zopnúť KM1. Prepnutie hviezda trojuholník je rovnaké ako v prvom prípade.

Po stlačení tlačidla STOP sa z dôvodu dobehu motora blokuje ďalší štart na 10 sekúnd.

 

Zadanie aj s obrázkom

10 - Rozbeh motora a zmena smeru otáčania.docx (47729)