Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


1 - Prevodník z dvojkovej číselnej sústavy na sedemsegmentový zobrazovací displej