Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


08 - Osvetlenie telocvične

Pomocou LOGO! je riadené osvetlenie telocvične a šatne v škole. Keďže je večer telocvičňa prenajímaná rôznym športovým klubom, je pomocou LOGO! realizované aj nútené vypnutie osvetlenia, aby doba užívania nebola prekračovaná. Centrálnym vypínačom môže byť osvetlenie úplne nezávisle zapínanie a vypínanie.

 

Osvetlenie telocvične (Q1 a Q2) sa vypína tlačítkom na I1.

Tlačidlom na I2 sa zapína a vypína osvetlenie šatne.

Nútené vypnutie večer je realizované integrovanými spínacími hodinami.

O 21.45 hod. zaznie na 5 sekúnd siréna, upozorňujúca užívateľa na to, že stanovená doba ubehla. Telocvičňu je možné v kľude opustiť a vypnúť svetlo.

O 22.00 hod. sa vypína prvá skupina (Q1) a o 22.15 hod. druhá skupina (Q2) svetiel v telocvični.

Osvetlenie šatne sa potom vypína o 22.25 hod.

Svetlo potom nie je možné zapnúť.

Centrálnym vypínačom môže byť svetlo úplne nezávisle zapnuté alebo vypnuté (napr. školníkom).

Miestnosti pre voľný čas môžu byť uzamykateľným tlačidlom na I4 vyňaté.

Vstupy / výstupy / funkcia

I1 Tlačidlo osvetlenia telocvične (spínací kontakt)

I2 Tlačidlo osvetlenia šatne (spínací kontakt)

I3 Centrálny vypínač (spínací kontakt)

I4 Uzamykateľné tlačidlo (rozpínací kontakt)

Q1 Skupina svetiel 1 telocvičňa

Q2 Skupina svetiel 2 telocvičňa

Q3 Svetla v šatni

  Q4 Klaksón