Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Informácie o mne

Som učiteľ odborných predmetov....


História projektu

12.9.2012 - Vygenerovanie a spustenie stránky, cieľom tohto môjho počinu bolo zjednodušenie komunikácie s mojimi žiakmi a poslucháčmi.

 

10.9.2017 - Ukončenie publikácie školských a vzdelávacích materiálov.