Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Zosilňovače - učebné texty (doplnené)

25.03.2013 22:27

—————

Späť