Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Základy elektroniky - úvod do predmetu

03.10.2012 00:21

—————

Späť