Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Zadanie záverečnej práce pre predmet Informatika 2

05.06.2013 21:55

—————

Späť