Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Zadanie na spracovanie

25.10.2012 08:09

Podľa inštrukcii v súbore spracujte úlohy

skolska_administrativa.xls (41 kB)

—————

Späť