Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Vzor pracovného listu na číslicovú techniku

04.02.2013 06:10

—————

Späť