Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Úloha: Vývoj aplikácie jednoduchá kalkulačka

05.11.2012 08:19

Na nasledujúcich stretnutiach krúžku naprogramujeme kalkulačku, ktorá bude funkčne presnou kópiou jednoduchej kalkulačky z W7 alebo malej stolovej kalkulačky. Doma si navrhnite formulár, tlačítka a textové pole v ktorom sa budú zobrazovať výsledky.

Nebude tam žiadne menu.

Objektom sa pokúste dať mená, ktoré Vám budú dávať zmysel.

 

Ing. Jozef Klus

vedúci krúžku

 

Napr.:

—————

Späť