Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Úloha č. 5 - Indikátor stavu vstupov (na vstupe je viac ako 4)

13.02.2013 00:10

—————

Späť