Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Úloha č. 3 - Návrh logickej funkcie pre signalizáciu chodu strojov

13.02.2013 00:07

Úloha č. 3 - Návrh logickej funkcie pre signalizáciu chodu strojov.doc (26,5 kB)

v priebehu februára konzultovať riešenie a vypracovaný protokol do 15.3.2013

—————

Späť