Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Tvorba zmesi

02.06.2013 20:58

Text spracovávam priebežne.

 

 

Toto je verzia z 2.6.2013 a obsahuje kompletne spracované prvé 3 kapitoly.

Tvorba zmesi (low DPI).pdf (846584)

 

 

—————

Späť