Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Stretnutie krúžku

16.10.2012 21:34

Dňa 24.10.2012 o 15.00 bude krúžok v laboratóriu L3.

Jozef Klus

—————

Späť