Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Simulácia obvodov

08.10.2012 18:37

—————

Späť