Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Písomka - Zosilňovače

16.03.2016 23:02

Okruhy na písomku:

 • Čo je zosilňovač? (definícia, bloková schéma, aká je jeho úloha)
 • Rozdelenie zosilňovačov (podľa aktívnych súčiastok, podľa druhu a frekvencie vstupného signálu, .....)
 • Vlastnosti - zosilnenie (čo vyjadruje, ako sa počíta, aké druhy zosilnenia)
 • Vlastnosti - skreslenie (ako sa prejavuje, aké druhy skreslenia poznáme a krátko popíšte tvarové a frekvenčné skreslenie, v čom sa vyjadruje skreslenie)
 • Vlastnosti - šírka prenášaného frekvenčného pásma (definícia, vysvetliť a nakresliť pásmo priepustnosti B3)
 • Základné zapojenie zosilňovačov  s tranzistormi NPN zapojený so SE (nakresliť a popísať prúdy a napätia v obvode a označiť súčiastky v obvode)
 • Základné zapojenie zosilňovačov  s tranzistormi NPN zapojený so SE (nakresliť a popísať funkciu jednotlivých súčiastok v obvode)
 • Pracovný bod P zosilňovača (ako a čím sa nastavuje, čo určuje jeho poloha, popísať staticky a dynamicky stav prac. bodu)
 • Pracovné triedy zosilňovačov - vymenovať a krátko popísať ako zosilňovač pracuje v jednotlivých triedach
 • Zosilňovače v zapojení SB, SE, SC - základné zapojenie tranzistorov  SB, SC a SE, krátko opísať čim sa odlišujú jednotlivé zapojenia
 • Viacstupňové zosilňovače - prečo sa navrhujú viacstupňové zosilňovače - čo sa tým sleduje, aké druhy väzieb poznáme (krátko ich opíšte)
 • Dvojčinný výkonový zosilňovač - nakresliť a krátko popísať činnosť

—————

Späť