Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Palivová sústava vznetových motorov

04.04.2014 10:06

—————

Späť