Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Oznam o termíne krúžku

05.11.2012 08:16

Na poslednom stretnutí sme sa dohodli na termíne konania krúžku programovania:

 

Krúžok programovania bude každý štvrtok od 15.00 na učebni L4

 

 

Ing. Jozef Klus

vedúci krúžku

—————

Späť