Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Oscilátory

15.04.2015 12:17

—————

Späť