Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Materiály ktoré budeme používať

08.10.2012 20:21

Pri zoznamovaní s vývojovým prostredím Visiual Basic, budem využívať vyukové materiály Microsoft, ktoré sú publikované na https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd492171(v=vs.100).aspx.

Ako prvé si začneme robiť jednoduchý prehliadač obrázkov

Tutorial 1: Create a Picture Viewer

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd492135(v=vs.100).aspx

 

—————

Späť