Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Elektrické vybavenie motorových vozidiel

19.11.2012 19:45

—————

Späť