Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Cvičný súbor EXCEL

20.05.2013 13:07

—————

Späť