Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


3-Elektrostatické pole

18.10.2013 14:33

Prezentácia v PDF pre tématický celok "Elektrostatické pole"

3-Elektrostatické pole.pdf (2537043)

—————

Späť