Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


3 - ABS

22.01.2014 23:56

—————

Späť