Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


2 - Elektrický rozvod - 6.cast - regulačné okruhy a regulácie

10.12.2013 08:23

—————

Späť