Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


2 - Elektrický rozvod - 4.cast - emisie a lambda sonda

18.11.2013 17:56

—————

Späť