Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Archív článkov

17.05.2016 12:02

Tézy na preskúšanie

Tézy na preskúšanie 1.       Ohmov zákon – jednoduché výpočty podľa Ohmového zákona 2.       Predradný rezistor – výpočet 3.       Delič napätia – výpočet 4.       Sériové...

—————

29.04.2016 09:33

Modulácie AM a FM

9 - Modulátory a demodulátory.pdf (337786)

—————

16.03.2016 23:02

Písomka - Zosilňovače

Okruhy na písomku: Čo je zosilňovač? (definícia, bloková schéma, aká je jeho úloha) Rozdelenie zosilňovačov (podľa aktívnych súčiastok, podľa druhu a frekvencie vstupného signálu, .....) Vlastnosti - zosilnenie (čo vyjadruje, ako sa počíta, aké druhy zosilnenia) Vlastnosti - skreslenie (ako sa...

—————

24.01.2016 00:08

Riadenie zdrojov tepla

2.2 - Riadenie zdrojov tepla.pdf (1,6 MB)

—————

24.01.2016 00:07

Projektovanie automatizačných systémov

2.1 - Projektovanie automatizačných systémov.pdf (1,6 MB)

—————

15.04.2015 12:17

Oscilátory

8 - Oscilátory.pdf (3264027)

—————

24.02.2015 13:16

Automatizačné prostriedky - prezentácia

Automatizačné prostriedky - komunikačné prostriedky.pdf (2,7 MB) Automatizačné prostriedky - senzory.pdf (5,6 MB) Automatizačné prostriedky - zosilňovače a prevodníky.pdf (2,5 MB) LOGO - úvod, inštalácia, programovanie.pdf (4,6 MB)

—————

05.02.2015 06:36

Prezentácie k ďalším tematickým celkom

Kombinačné logické obvody.pdf (1,4 MB) Realizácia základných logických funkcií hradlami NAND a NOR.pdf (434,4 kB)  

—————

28.04.2014 19:12

Autoalarmy a imobilizéry

AUTOALARMY A IMOBILIZÉRY.pdf (780108)

—————

04.04.2014 10:06

Palivová sústava vznetových motorov

VZNETOVÉ MOTORY.pdf (2165480)

—————